Coaching

“in een aantal concrete en op jou afgestemde stappen help ik je blijvend terug naar meer balans en minder stress”

Over coaching

Als je kiest voor coaching, kies je voor verandering. Vaak is dit een intensief proces en vraagt het moed om dat aan te gaan. Het bijzondere van coaching is: dat doe je zelf, maar niet alleen.
Coaching is een vorm van professionele begeleiding, waarbij je zelf als gecoachte doelen stelt over persoonlijke thema’s die je wilt veranderen of ontwikkelen. Ik als coach ben er voor je en ondersteun je hierbij. Door goed te luisteren, vragen te stellen, je ruimte te geven, te confronteren, oefeningen met je te doen.
Het resultaat van coaching is dat je krachtiger, effectiever en zelfverzekerder wordt. Tegelijk maakt coaching je zachter, in de zin dat je vriendelijker voor jezelf wordt. 

Voorbeelden van coachvragen

 • Hoe kan ik anders omgaan met (werk)stress?
 • Hoe houd ik werk en privé in balans?
 • Hoe vind ik meer bevrediging in mijn werk?
 • Hoe  maak ik mijzelf meer zichtbaar op het werk?
 • Hoe kan ik de lat voor mezelf wat lager leggen?
 • Hoe kan ik beter voor mijn belangen opkomen en me meer uitspreken?

Werkwijze

Voordat we aan het coachtraject beginnen hebben we een intakegesprek. We onderzoeken wat je vraag precies is, of er een klik is, of ik de juiste professional ben voor jouw vraag. Op basis hiervan doe ik je een offertevoorstel. Als we besluiten met elkaar in zee te gaan maken we een vervolgafspraak. Dat betekent dat we in gesprekken van anderhalf uur aan de slag gaan. Een coachtraject bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 sessies. We werken op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.

De coaching kan binnen plaatsvinden in de praktijkruimte in Leiden, of buiten in een natuurgebied in de regio Leiden. We bespreken dit samen om te kijken wat voor jou de meest passende optie is. 

Stress- en burn-out coaching

Mijn specialisatie is (werk)stress en burn-out coaching, een gestructureerde en doelgerichte begeleiding om stress te verminderen en burn-out te voorkomen, verkorten of  verhelpen.
Ik ben opgeleid om je op verantwoorde wijze in een aantal concrete stappen te begeleiden naar herstel van je energie, mentale veerkracht en vitaliteit. Je krijgt inzicht in hoe stress werkt, wat je stress geeft en vooral hoe je blijvend anders kunt omgaan met stress. Je wordt krachtiger en krijgt weer grip op je leven. Daardoor ben je ook beter bestand tegen toekomstige stressvolle situaties.
Je hoeft niet keihard te werken om veel te bereiken met de coaching. Dat harde werken is iets waar je waarschijnlijk al heel goed in bent. Wat van jou nodig is om dit te laten slagen, is de bereidheid om eerlijk naar jezelf te kijken, de dingen écht anders te doen en te durven oefenen, met vallen en opstaan. 

Stress, overspannenheid, burn-out; waar heb ik nou precies last van? Kijk eens naar onderstaand overzicht, dit helpt je om een eerste indruk te krijgen. Herken je klachten en wil je er met coaching mee aan de slag? Tijdens een intakegesprek zetten we jouw klachten en verhaal op een rijtje en gaan we na wat voor jou de beste aanpak is.


Wat is het verschil tussen stress, overspannendheid en burn-out?

(Werk)stress: Als het verschil tussen draaglast en draagkracht groot wordt.

Aanleiding: verandering in (werk)druk
Gevoel van overbelast zijn: geprikkeld, kortaf
Functioneren: moeizamer, moeite met concentreren, besluiten nemen en dingen afmaken, verminderde motivatie en productie
Gevolgen: afzetten of juist terugtrekken, van weekend naar weekend leven, meer kortdurend verzuim, (nog) geen werkuitval
Lichamelijk: schommelend hoger stresshormoon

Overspannenheid: Als je functioneren onder druk komt door stressklachten

Overspannenheid:
Als er door aanhoudende stress allerlei spanningsklachten zijn ontstaan en je niet meer voldoende tot rust kan komen en minder goed functioneert

Aanleiding: heeft een duidelijke aanleiding (b.v. verhuizing of verandering van baan)
Klachten ernstiger en langdurend: emotioneel uit evenwicht, lichamelijke klachten
Gevolgen: ziekteverzuim, naar vakantie toeleven, geen herstelmomenten meer nemen
Lichamelijk: chronisch verhoogd stresshormoon.

Druk en drukte zijn voor veel mensen zo gewoon dat de spanning – vaak ongemerkt – steeds verder oploopt. Overspannenheid ontstaat wanneer iemand te lang teveel spanning ervaart en vasthoudt zonder dat er afdoende rust is en ontspannen wordt. De spanning wordt dan niet meer losgelaten en bereikt een steeds kritieker niveau.
Een te hoge aanhoudende druk geeft uiteindelijk een gevoel van overspannenheid: Het hoofd loopt over, de nervositeit en gejaagdheid wordt steeds sterker, slapeloosheid en vermoeidheid maken de overspannenheid meestal nog sterker en vaak ontstaan er zelfs emotionele uitbarstingen. Vaak kan confrontatie met een (werk)situatie er dan voor zorgen dat de spanning ‘plotseling’ een kritiek niveau bereikt. Deze heftige gevoelsreactie dat het je ‘teveel’ wordt of dat het je ‘aanvliegt’ wordt overspannenheid genoemd.

Burn-out: Als je door langdurige stress niet meer kunt functioneren

Burn-out:
Het laatste stadium van een langdurig uitputtingsperiode door chronische stress zonder dat er een fase van herstel heeft kunnen optreden.
Aanleiding: voorafgaand vaak meerdere jaren van overbelasting
Chronische klachten: de meest voorkomende klachten bij een burn-out zijn emotionele en lichamelijke uitputting, niet meer op kunnen laden, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens kwaadheid, falen, onzekerheid, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer toe kunnen komen. Daarnaast zijn er ook pijnklachten zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn. De klachten zijn er geleidelijk ingeslopen en bestaan al geruime tijd.
Gevolgen: langdurig klachten op werk, niet meer herstellen tijdens vakantie, negatief zelfbeeld, gevoel te falen.
Lichamelijk: hormonale uitputting.
Je bent letterlijk ‘opgebrand’, je energie is op, de accu is leeg. Balans tussen energiegevers en nemers is zoek geraakt.
Mensen met een burn-out wachten vaak pas tot dit moment met het vragen om hulp, vaak is er een gevoel van schaamte en falen.


“Ik vond het een erg prettige coaching. Het heeft me inzicht, reflectie, groter gevoel voor autonomie, mildheid naar mezelf toe en (carrière)perspectief opgeleverd. Ik doe als in de toekomst nodig blijkt, graag nog een keer een beroep op je. “

Marieke, 39 jaar, Haarlem
Vergoedingsmogelijkheden
 • Werkgever

  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Een coachingstraject is hiervoor een effectieve en doelgerichte besteding.

  Bij (langduriger) ziekte zijn werkgevers na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hiervoor kun je contact opnemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 • Teruggave belastingdienst

  Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 • UWV

  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en r e-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk op www.uwv.nl.


In de Kern

Marleen Abrahamse

KvK 53514947
Triodos NL06TRIO0254705537

+31 (0) 6 24744291
marleen@indekern.info

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden over de diverse trainingen en het laatste nieuws?